Zarząd i zarządca – jak dbać o interesy wspólnoty?

Zarząd i zarządca – jak dbać o interesy wspólnoty?

Zarówno mieszkańcy, jak i właściciele lokali znajdujących się we wspólnocie mieszkaniowej dość powszechnie używają zamiennie określeń zarząd oraz zarządca wspólnoty. Tymczasem oba terminy różnią się między sobą, nie powinniśmy przy tym zapominać, że różnica jest znacząca.

Efektywne zarządzanie wspólnotą jest możliwe przede wszystkim wówczas, gdy posiada ona zarząd albo zarządcę. Co więcej, jeśli w jej skład wchodzi osiem lub więcej lokali, posiadanie zarządu jest nie możliwością, ale obowiązkiem w świetle przepisów Ustawy o własności lokali. Zarząd to organ, w którego skład, w zdecydowanej większości przypadków, wchodzą osoby, które posiadają lokale mieszkalne w danej wspólnocie. Przepisy pozwalają jednak tworzyć zarząd również osobom z zewnątrz. Co więcej, zarząd może być również powierzony. Ten ostatni przypadek znajduje zastosowanie wówczas, gdy wspólnota uznaje, że ciążące na niej obowiązki związane z zarządzaniem nieruchomością wspólną powinny zostać powierzone firmie lub osobie trzeciej. W zdecydowanej większości przypadków to jednak wspólnota wybiera zarząd i odpowiada za utrzymanie budynku w odpowiednim stanie. Niestety, mówimy o szeregu czynności, wskazane jest więc posiadanie nie tylko czasu i pewnych środków, ale również umiejętności, jeśli chce się wywiązywać z powierzonych nam obowiązków we właściwy sposób.

Wśród zróżnicowanych zadań zarządu wypada wspomnieć i o tym, że to on reprezentuje wspólnotę na zewnątrz. Nawiązuje też w jej imieniu kontakty z poszczególnymi właścicielami lokali i odpowiada za bieżące czynności niezbędne, aby wspólna część nieruchomości była utrzymana w jak najlepszym stanie. Mówiąc o zarządcy nieruchomości powinniśmy pamiętać o tym, że funkcję tę może piastować zarówno osoba fizyczna, jak i firma. Nie każdy może jednak liczyć na objęcie takiego stanowiska, konieczne jest bowiem zdanie odpowiednich egzaminów i wpisanie do ogólnopolskiego rejestru skupiającego zarządców nieruchomości.

Obowiązki zarządcy są szerokie, odpowiada on bowiem za to wszystko, co wiąże się z prawidłowym funkcjonowaniem nieruchomości. Troska o nieruchomość ze strony zarządu oraz zarządcy różni się już choćby dlatego, że członkowie zarządu nie muszą posiadać licencji, oczekuje się więc od nich przede wszystkim zaangażowania. Dodatkowo, zarządca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które chroni osoby powierzające mu opiekę nad nieruchomością przed ewentualnymi błędnymi decyzjami. Zarząd musi przestrzegać prawa i zarządzać nieruchomością w jej interesie, zarządca musi zaś liczyć się z tym, że podjęcie błędnej decyzji może postawić go przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *